Štatistika úrazov pri práci vo výškach.

 Na 100 000 pracovníkov pracujúcich vo výškach pripadá ročne až 13 smrtelných úrazov. Väčšinou prichádza k úrazu s následkami smrti príp. ťažkými trvalými následkami. Preto je legislatíva prísna a prácu vo výškach podmieňuje: 

  • odbornou spôsobilosťou
Zabezpečujeme školenia, kde sa absolventi stávajú odborne spôsobilými podľa § 17 vyhl. MPSVR SR č. 718/2002 Zbierky. Školenie sa skladá z teoretickej a praktickej časti na rôznych druhoch zdvíhacích zariadení.
  • používaním ochranných pracovných pomôcok podľa § 50, vyhl. 374/1990 Z.z.

Môžete si požičať zostavu pre práce vo výškach  – podľa STN-EN 358, 361.

 

  • Bezpečnostný postroj, 2 body uchytenia-prsný , chrbtový.
  • tlmič pádu 3 prameňové lano, 2 m.
  • 2 karabínky na skrutku
 
Od roku 2009 sa naša spoločnosť stala výhradným dovozcom pracovných plošín značky Snorkel a Runshare pre Slovensko.
4.gif